KBT i Väst

Diana Fabian

Legitimerad psykoterapeut, socionom och handledare/lärare i KBT

Jag tar emot dig som är i kris

Varje människa är värd att nå sin fulla potential så långt det är möjligt. För att komma dit kan man behöva hjälp med att utforska, förstå och lösgöra den förmåga som finns inom var och en av oss. Det är ett samspel som bygger på att varje människa i grund och botten känner sig själv bäst men kan behöva hjälp med en plan och nya färdigheter för att hitta sina styrkor. Jag ger dig möjligheten och du ger dig tiden att arbeta med dig själv för att komma vidare mot ditt personliga mål. Med mer än 30 års erfarenhet inom psykiatrin har jag nått goda resultat med alla dem jag fått förmånen att möta och behandla. Till mig är du välkommen att söka om du är i kris, känner stress och har svårt att hantera tankar och känslor. Min breda yrkeskarriär har lärt mig att alla kan drabbas, oavsett bakgrund och förutsättningar i livet – och alla har rätt att få den hjälp de behöver.

Jag tar emot dig som är i kris

Jag arbetar främst med behandling av olika tillstånd som kris, stress ångest och oro, depression och nedstämdhet, trauman och behandling av och personlighetssyndrom. Som en av fyra specialister i landet är jag certifierad att utbilda och handleda i Prolonged Exposure Therapy (PE) för PTSD (Posttraumatiskt stressyndrom).

UTBILDNINGAR / HANDLEDNING

Utbildningsstart sker löpande, för anmälan kontakta mig.

Utbilda dig till PE-terapeut

Hos mig kan du vidareutbilda dig till certifierad PE-terapeut med certifikat från The Center for The Treatment and Study of Anxiety (CTSA) vid University of Philadelphia. Utbildningen sker genom digital handledning på två på varandra följande patienter med tio handledningstillfällen per patient. Upplägget innebär ett unikt tillfälle till lärande i både metod och terapeutisk förhållningssätt och ger, tillsammans med minst fem avslutade PE-behandlingar, behörighet till vidareutbildning till PE handledare och PE trainer. Som certifierad PE-terapeut kan du anmäla dig till terapeutregistret på CTSA:s hemsida.

Handledning och utbildning för återkommande uppdragsgivare

Genom avtal med uppdragsgivare inom flertalet regioner och kommuner erbjuder jag bland annat handledning och utbildning i KBT

PE (Prolonged Exposure Therapy), ERGT och DBT.

N

Tidigare handledningsansvarig på Leg. Programmet på Högskolan Evidens. Numera handledare på Högskolan SAPU.

 • Auktoriserad Socionom. Utbildad vid Göteborgs universitet.
 • Psykodynamisk grundutbildning given av Göteborgs Psykoterapi Institut.
 • Leg Psykoterapeut med inriktning mot Psykodynamisk psykoterapi given av
 • Linnéstadens Psykoterapi Institut.
 • KBT-grundutbildning i psykoterapi given av KBT-teamet i Göteborg.
 • Leg Psykoterapeut med inriktning mot Kognitiv beteendeterapi, utbildad vid Stockholms Universitet.
 • DBT-grundutbildning, intensive.
 • Mindfullnessinstruktör
 • Handledar- och lärare i KBT, utbildning given av adSapiens i samarbete med Oxford Cognitive Therapy Center.
 • PTSD (Prolonged Exposure, Professor Edna Foa)
 • PTSD/DBT (PH.D Melanie Harned)
 • Certifierad ERGT-handledare (Nationella Självskadeprojektet, PhD Kim L Gratz)
 • Certifierad PTSD-behandlare/handledare/lärare (Prolonged Exposure, Professor Edna Foa) Center for the treatment and study of anxiety – University of Pennsylvania
 • Pågående MCT-utbildning Steg 1

KBT i Väst

Erfarenhet