KBT i Väst

Erfarenhet

KBT i Väst

Erfarenhet

N

Tidigare handledningsansvarig på Leg. Programmet på Högskolan Evidens. Numera handledare på Högskolan SAPU.

 • Auktoriserad Socionom. Utbildad vid Göteborgs universitet.
 • Psykodynamisk grundutbildning given av Göteborgs Psykoterapi Institut.
 • Leg Psykoterapeut med inriktning mot Psykodynamisk psykoterapi given av
 • Linnéstadens Psykoterapi Institut.
 • KBT-grundutbildning i psykoterapi given av KBT-teamet i Göteborg.
 • Leg Psykoterapeut med inriktning mot Kognitiv beteendeterapi, utbildad vid Stockholms Universitet.
 • DBT-grundutbildning, intensive.
 • Mindfullnessinstruktör
 • Handledar- och lärare i KBT, utbildning given av adSapiens i samarbete med Oxford Cognitive Therapy Center.
 • PTSD (Prolonged Exposure, Professor Edna Foa)
 • PTSD/DBT (PH.D Melanie Harned)
 • Certifierad ERGT-handledare (Nationella Självskadeprojektet, PhD Kim L Gratz)
 • Certifierad PTSD-behandlare/handledare/lärare (Prolonged Exposure, Professor Edna Foa) Center for the treatment and study of anxiety – University of Pennsylvania
 • Pågående MCT-utbildning Steg 1