Välkommen till

KBT Väst
i Kungsbacka
och Göteborg

Jag tar emot dig som är i kris.

KBT i Väst

Få hjälp med KBT-behandling,
mindfulness, coaching och utbildning.

KBT Väst är din mottagning för KBT-behandling och neuropsykiatriska utredningar i Kungsbacka.
Här kan du även få hjälp med utbildning och handledning – vid sidan om mindfulness och stresshantering. Du erbjuds individuella behandlingar såväl som gruppbehandlingar för exempelvis ADHD och stressproblematik.
Om oss

Över

Års erfarenhet.

KBT i Väst

Behandling med ERGT och DBT

KBT Väst erbjuder även behandlingar med hjälp av ERGT och DBT. ERGT (Emotionsregleringsterapi i grupp) är en typ av gruppbehandling som syftar till att minska självskadebeteende, impulsivitet och andra destruktiva beteenden. Detta utifrån premissen att självskadebeteende har en känsloreglerande funktion, som kan motverkas med bättre förmåga till att reglera svåra känslor.

DBT (Dialektisk beteendeterapi) är en typ av KBT-behandling som är inriktad mot att minska självskadebeteende hos individer med emotionell instabil beteendestörning. Det primära syftet med DBT är att minska självmord och självskadebeteende, men även andra beteenden som påverkar livskvaliteten mycket negativt. Målet med DBT är att patienten ska hitta en inre emotionell balans och på så vis kunna hantera vardagen bättre, med mer mening i tillvaron.

Behandling

Du erbjuds individuell behandling såväl som gruppbehandling för ADHD, stressproblematik och andra diagnoser eller syndrom.

Handledning

Hos KBT Väst kan du få handledning både individuellt och i grupp för KBT och DBT.

Utbildning

Välkommen till uppdragsutbildningar i KBT, DBT, ADHD och mycket mer.
Varje människa är värd att nå sin fulla potential så långt det är möjligt. För att komma dit kan man behöva hjälp med att utforska, förstå och lösgöra den förmåga som finns inom var och en av oss.
Diana Fabian

Legitimerad psykoterapeut, socionom och handledare/lärare i KBT

Vilka är KBT Väst?

KBT Väst drivs av mig, Diana Fabian, legitimerad psykoterapeut och mindfulnessinstruktör. Med över 30 års erfarenhet inom psykiatrin har jag specialiserat mig på KBT-behandlingar utifrån inlärningsteori. Min strävan är att hjälpa människor att nå sin fulla potential, genom att överkomma olika hinder som neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och andra diagnoser kan medföra.

Därför arbetar jag främst med behandling av tillstånd som kris, stress, ångest och oro, depression och nedstämdhet, trauman, och behandling av ADHD och personlighetssyndrom. Min privatmottagning ligger på Nygatan 2 i Kungsbacka, dit både privatpersoner och företag är varmt välkomna att söka hjälp. I min yrkesroll som legitimerad psykoterapeut är det avgörande att arbeta i enlighet med evidensbaserad forskning. På så vis får du bästa möjliga förutsättningar för din behandling.

KBT i Väst

Till mig är du välkommen att söka om du är i kris, känner stress och har svårt att hantera tankar och känslor

Jag arbetar främst med behandling av olika tillstånd som kris, stress ångest och oro, depression och nedstämdhet, trauman och behandling av och personlighetssyndrom.