bild

Om Diana Fabian

Jag har arbetat med samtalsbehandling sedan början av 90-talet och har en lång erfarenhet av att arbeta inom psykiatrin och med privat verksamhet. Idag arbetar jag främst utifrån inlärningsteori med behandling vid olika psykologiska tillstånd som kris, stress, ångest/oro, depression/nedstämdhet, trauman samt psykologisk behandling av ADHD och personlighetsstörningar.

Min privatmottagning ligger på Parkgatan 15 i Kungsbacka.

Därutöver arbetar jag med handledning och utbildning, från olika uppdragsgivare.

  • Auktoriserad Socionom. Utbildad vid Göteborgs universitet.
  • Psykodynamisk grundutbildning given av Göteborgs Psykoterapi Institut.
  • Leg Psykoterapeut med inriktning mot Psykodynamisk psykoterapi given av Linnéstadens Psykoterapi Institut.
  • KBT-grundutbildning i psykoterapi given av KBT-teamet i Göteborg.
  • Leg Psykoterapeut med inriktning mot Kognitiv beteendeterapi, utbildad vid Stockholms universitet.
  • DBT-grundutbildning, intensive.
  • Mindfullnessinstruktör, utbildning given av Dr Andries J. Kroese SCAT)
  • Handledar- och lärare i KBT, utbildning given av adSapiens i samarbete med Oxford Cognitive Therapy Center.

Diana Fabian
KBT Väst
Parkgatan 15
434 50 Kungsbacka

Socionom/Leg. Psykoterapeut
Handledare/Lärare i KBT
diana.fabian@kbtvast.se
Tel: 0708-19 87 34