bild

Om Camilla O’Keeffe

Jag arbetar utifrån inlärningsteori med utredning och behandling vid olika psykologiska tillstånd som kris, stress, ångest/oro, depression/nedstämdhet, IBS, trauman, samt psykologisk behandling av ADHD och personlighetsstörningar.

Jag utför även med neuropsykiatriska utredningar, framför allt ADHD utredningar men jag utreder även autismspektrum tillstånd samt gör begåvningsutredningar.

Därutöver arbetar jag med handledning och utbildning främst på Göteborgs universitet men även med andra uppdragsgivare.

  • Leg Psykolog, utbildad vid UNSW, Sydney Australien samt Göteborgs universitet.
  • KBT-grundutbildning i psykoterapi given av KBT-teamet i Göteborg.
  • Leg Psykoterapeut med inriktning mot Kognitiv beteendeterapi, utbildad vid Stockholms universitet.
  • DBT-grundutbildning, intensive och advanced.
  • Mindfulness instruktörs utbildad
  • Handledarutbildad

Camilla O'Keeffe
KBT Väst
Första Långgatan 4
413 03 Göteborg

Leg. Psykolog/Leg. Psykoterapeut
Handledare/Lärare i KBT
camilla.okeeffe@kbtvast.se
Tel: 0705-37 49 75