moln

Stress

Ett par definitioner på stress

Ett tillstånd där balansen mellan resurser och belastningar rubbas.
Stress behöver inte handla om de faktiska kraven som ställs på individen, utan om individens egen bedömning av relationen mellan omgivningens krav och egna förmågan.

Stressreaktion

Kroppen lägger långsiktiga och kraftödande byggprojekt på hyllan.
Matsmältningen går på sparlåga
Tillväxten avstannar.
Lusten att fortplanta sig upphör.
Immunsystemets aktivitet går på sparlåga.
Smärtupplevelsen påverkas.
Kognitiva förmågan – minnet blir kristallklart.

Olika typer av Stressorer

Skilsmässa eller separation
Sjukdom eller ohälsa
Äktenskap
Graviditet
Pensionering
Dödsfall i familj/vänkrets
Ekonomiska förändringar
Partner som börjar/slutar arbete
Semester
Påbörjar/slutar utbildning eller arbete

Stressorer inom organisationer

Krävande arbetsuppgifter med ständiga deadlines.
Fientlighet från kollegor eller chef.
Rivalitet bland anställda.
Nya uppgifter med bristande handledning.
Övertidsarbete.
Hot om att bli avskedad.
Andra som styr din tid.

Varningssignaler vid långvarig stress

Fysiologiska symtom.
Känslomässiga symtom.
Kognitiva symtom.
Beteendemässiga symtom.

Fysiologiska symtom

Spänningar
Huvudvärk och migrän
Oregelbunden andning, hyperventilation
Andfåddhet även vid vila
Rastlöshet och svårigheter att vara still
Behöver kissa ofta
Svettningar
Darrningar
Hjärtklappning
Magsmältningsproblem
Sömnsvårigheter
Sexuella problem

Känslomässiga symtom

Oro
Känna sig jagad eller ansatt
Ilska och aggressivitet
Cynism
Skuldkänslor
Nedstämdhet
Humörsvängningar
Panik och panikanfall

Kognitiva symtom

Glömska, oförmåga att ta till sig ny information
Oförmåga att minnas närliggande händelser
Bristande noggrannhet
Överdrivet uppmärksam på detaljer
Koncentrationsproblem
Skjuter upp saker.
Orkar inte läsa, skriva eller tänka.
Svårigheter att koppla av mentalt
Beteendemässiga symtom

Tystnad.
Irritation
Rastlöshet
Minskad empati
Minskad fysisk aktivitet
Försämrad relation till familj och/eller vänner
Minskat eller ökat matintag
Mer alkohol
Ökad rökning
Undvikande av arbete
Självmordförsök