moln

Specifik fobi

Vad är specifik fobi?

De flesta människor känner upplever en överdriven rädsla för något. När rädslan blir för stark så att den påverkar ens dagliga liv så har man utvecklat en fobi. Ca 10-15 procent av befolkningen lider av specifik fobi, och det är fler kvinnor än män som utvecklar fobier. Det som är fokus för rädslan kan vara djur (t.ex spindlar, ormar, hundar, fåglar), naturliga miljöer (t.ex höjder, vatten), blod-injektioner-skada (t.ex blodprov), situationella omständigheter (t.ex flygplan, hissar, instängda rum) samt annat som t ex att kräkas, sätta i halsen höga ljud etc.

Diagnosen specifik fobi ställs utifrån specifika kriterier. Man ska bland annat inse att rädslan antingen är överdriven eller orimlig och uthärdar det obehagliga under intensiv ångest eller undviker det helt. Problematiken ska också vara så handikappande att den orsakar ett påtagligt lidande eller i betydande utsträckning stör vardagliga rutiner och aktiviteter.

Termen fobi härstammar från grekiskans Phobos som betyder flykt, panisk rädsla, skräck. Redan Hippokrates (500-talet f Kristus) skildrade människor som sannolikt led av vad vi idag kallar fobier. Vi kan med stor sannolikhet anta att människor i alla tider lidit av fobier.

Symptomen kan delas upp i följande grupper:

  • Fysiologiska symptom: ökad puls, svett, darrning, ökad andning, spändhet, illamående, andnöd osv.
  • Beteendemässiga symptom: som att undvika eller dra sig undan (fly) från det obehagliga.
  • Kognitiva symptom: ”Jag dör”, ”Spindeln kommer hoppa på mig”, ”Jag kommer att ramla” och så vidare.
  • Emotionella symptom: som rädsla och ilska.

Varför får man specifik fobi?

Det finns en biologisk förklaring till att det är lättare att utveckla rädslor för vissa situationer och det är för sådant som tidigare har varit en fara för människor, såsom insekter och höga höjder. Ett tydligt bevis för arvets betydelse är att det är vanligt med till exempel spindelfobi men inte fobi mot sådant som vapen och miljöhot. Ibland kan det vara en särskild händelse som har utlöst fobin, men ofta vet man inte var den kommer från. Det kan finnas en ärftlighet för fobier och andra ångesttillstånd.

Många gånger kan man se att rädslor lärs in indirekt genom att man ser hur andra beter sig. T ex kan en inlärning ske om ett barn ser sina föräldrar reagera med stark rädsla då de ser en orm eller om det ute pågår ett åskväder.

Behandling

Forskning har visat Kognitiv beteendeterapi (KBT) eller beteendeterapi (BT) är de behandlingsformer som visat sig uppnå bäst resultat vid fobier. Behandlingen med KBT (kognitiv beteendeterapi) är mycket effektiv, så många som 85-90 % blir botade.

Behandlingen går ut på att man ska börja utmana sin rädsla. I behandlingen arbetar terapeuten och klienten tillsammans för att klienten gradvis ska få utsätta sig för föremålet eller situationen som orsakar rädslan. På det sättet lär man sig att hantera sina reaktioner och upptäcker att självförtroendet ökar i takt med att man klarar de svåra situationer som man tidigare undvikit.

Det varierar hur lång tid som exponerings behandlingen (att utsätta sig för det obehagliga) tar. Exponeringen kan ske upprepade gånger, stegvis och under längre tid, ibland handlar det om månader, men kan i vissa fall begränsas till sk. en-sessions behandlingar på ca. 3-4 tim).