moln

Sömn

Sömnsvårigheter eller insomni

Insomni är en av de vanligaste formerna av sömnstörning och ett av våra vanligaste folkhälsoproblem. För den som lider av sömnstörningar kan konsekvenserna vara omfattande. Kronisk trötthet, försämrad koncentration och prestationsförmåga samt känsla av utmattning är vanliga konsekvenser. Det finns dock väldokumenterade behandlingsmetoder som kan hjälpa den som lider av sömnstörningar/insomni. KBT vid insomni är en evidensbaserad behandlingsmetod som kan vara den hjälp du söker.

Lite fakta om hur vanligt sömnsvårigheter är

Sömnproblem är ett mycket vanligt problem i befolkningen. En tredje del av alla svenskar över 18 år uppger att de någon gång drabbats av sömnsvårigheter, dvs 2,2 miljoner människor. För ungefär tio procent är sömnstörningarna allvarliga, dvs de lider av insomni, som är den vanligaste typen av sömnstörning. Runt 200 000 svenskar tar sömnmedel regelbundet. Är du kvinna, äldre eller har medicinska eller psykiatriska problem så ökar risken att du drabbas. Sömnbrist leder till försämrad koncentrationsförmåga och ökad olycksfallsfrekvens. Det kan även leda till risk för hjärt- och kärlsjukdomar, övervikt, försvagat immunförsvar, försämrad prestationsförmåga och i förlängningen utmattning. Insomni är troligtvis ett mycket större hälsoproblem än vad man tidigare insett.

Vad är insomni eller sömnlöshet?

Det tar lång tid innan du somnar, dvs du har insomningssvårigheter
Du vaknar upp flera gånger under natten och har svårt att somna om, dvs du lider av nattliga uppvaknanden
Du vaknar betydligt tidigare än vad du anser dig ha behov av, dvs tidigt uppvaknade
Sömnbristen leder till påtagliga konsekvenser under dagtid, som nedsatt funktionsförmåga som följd av trötthet, humörsvängningar och minskad prestations- och koncentrationsförmåga.
Dessa problem har pågått i minst en månad

Hur utvecklas sömnsvårigheter

Några av orsakerna till att man utvecklar sömnproblem kan vara att:
sömnen tillfälligt störs av t ex tillfällig stress.
att man, efter att sömnen störts försöker lägga sig tidigt för att ”sova ifatt” den förlorade sömnen eller så kanske man försöker ta tupplurar.
att man kanske drar ner på fysiska aktiviteter då man känner sig för trött, vilket i sig bidrar till ökade sömnsvårigheter.
att man lägger sig för sent under en längre tid.
att man gör annat i sängen än att sova som varvar upp en, t ex läsa eller titta på tv eller använder vakentid i sängen till att ligga och grubbla över problem.