moln

Social fobi

Få personer känner sig trygga i alla sociala situationer, men en del känner sig osäkra i de flesta sociala sammanhang. Social fobi innebär att man får ångest när man står i centrum för andra människors uppmärksamhet. Man är rädd för att bli granskad och upplever ofta att man gör bort sig bland andra människor. Social fobi kan påverka hela ens tillvaro. Det är inte samma sak som att ha rampfeber eller vara nervös inför ett tal, situationer som de flesta någon gång känner obehag inför. När man har social fobi utvecklar man ofta ett beteende som innebär att man försöker undvika det man känner obehag inför. Man börjar kanske mer och mer att undvika sociala kontakter och vill kanske inte yttra sig på möten. Man kan undvika kontakt med människor man inte känner väl. Livet begränsas och man kan uppleva ångesten allt starkare. Man kan påverkas av social fobi både i arbetslivet och privatlivet. Man kan till exempel ha svårt att fungera i ett arbete eftersom det ofta innebär att träffa nya människor, arbeta i grupp och använda telefon. Social fobi kan visa sig redan i samband med skolstarten eller i puberteten, när kraven ökar. Det finns bra behandling vid social fobi. Hur märker man att man har social fobi? Om man har social fobi får man ångest när man ska säga eller göra något som gör att man får andras uppmärksamhet. Ångesten kan visa sig på olika sätt, till exempel genom att man:

- rodnar
- får hjärtklappning
- börjar stamma
- svettas
- skakar
- får yrsel
- får domningskänslor i fingrarna.

Typiska tankar kan vara att "jag gör bort mig", "tänk om det syns" eller "vad ska alla tro".Man kan känna det som att man så snabbt som möjligt vill komma bort från platsen för den obehagliga situationen.