moln

PTSD - Posttraumatiskt stressyndrom

Vad är posttraumatiskt stressyndrom – PTSD?

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är en vanligt förekommande reaktion på traumatiska händelser. Många olika upplevelser kan leda till PTSD, såsom att vara med om en bilolycka, bli våldtagen eller utsatt för andra brott, bli fysiskt misshandlad eller sexuellt utnyttjad, uppleva en katastrof såsom översvämning eller bombangrepp eller se andra människor dö.

Personer med PTSD har tre huvudtyper av problem eller symtom:

Återupplevande av trauma. Detta kan innebära påträngande minnen, mardrömmar och så kallade ”flashbacks” som gör att det känns som om man återupplever traumat på nytt. Minnena återkommer ofta när man ser eller hör något som påminner om händelsen. Undvikande. Eftersom det är upprörande att minnas vad som hänt försöker personer med PTSD att inte tänka på det. De håller sig också undan från människor, platser och saker som frambringar minnen. Ofta känner de känslor av likgiltighet och främlingskap gentemot andra människor. Vissa söker sig till alkohol och droger för att dämpa obehaget. Tecken på fysisk stress. Detta kan innebära sömnproblem, att vara irritabel och arg hela tiden, ha svårt med koncentrationen och att känna sig spänd och vara på sin vakt.

Vad är orsakerna till PTSD?

När människor upplever ett trauma, kopplas minnena av det som hänt till vad de såg, hörde, luktade och kände under händelsen. Senare kan liknande syner, ljud, lukter eller andra sinnesintryck göra att minnena och känslorna kommer tillbaka.

En annan anledning till att minnena kommer tillbaka är att människor har ett behov av att skapa mening av och förstå det som hänt. Traumatiska händelser gör ofta att man börjar ifrågasätta det man tidigare trott – till exempel att världen generellt är ganska trygg och hemska saker inte kommer att hända mig. För att förstå traumat behöver man tänka på det. Men att tänka på traumat gör att minnena och känslorna kommer tillbaka och därför försöker man inte tänka på det. Istället för att hitta förståelse och frid hamnar personer med PTSD ofta i en ond cirkel av att växla mellan att minnas och försöka glömma.

Hur utvecklas PTSD?

De flesta personer upplever sina första symtom på PTSD kort efter att traumat inträffat. För ungefär hälften av dessa personer blir symtomen bättre av sig självt inom tre månader. För andra kvarstår symtomen i åratal. Vissa personer får inga symtom på PTSD förrän flera år efter händelsen.

Hur hjälper kognitiv beteendeterapi (KBT) för PTSD?

Kognitiv beteendeterapi för PTSD består av tre steg.

Först kommer terapeuten lära dig hur du ska hantera de känslor och spänningar som minnena för med sig, till exempel genom avslappningstekniker.

Som ett andra steg kommer terapeuten hjälpa sig att möta minnena. Terapeuten kommer guida dig i att återberätta historien om vad som hände. Ju mer du gör detta desto mindre upprörande kommer minnena att bli och ju mer kommer du kunna finna en känsla av frid.

Som ett tredje och sista steg kommer terapeuten lära sig sätt att ändra negativa tankegångar och hantera problem i livet.

Flera studier har visat att kognitiv beteendeterapi hjälper personer med PTSD att må bättre. Dessa studier har omfattat krigsveteraner, våldtäktsoffer samt personer som varit utsatta för överfall och andra trauman.

Hur lång tid tar terapin?

Hur länge en behandling för PTSD pågår beror på hur många trauman du har upplevt och hur allvarliga dessa var, hur allvarliga symtomen är nu samt hur många andra problem du har i livet. För personer som varit med om en enda traumatisk händelse brukar 12 till 20 sessioner räcka. De flesta av dessa sessioner kommer att vara 45 till 60 minuter långa men vissa kommer vara så långa som 90 minuter.

Hjälper mediciner?

Endast medicinering är oftast inte tillräckligt för att behandla PTSD. Däremot kan mediciner hjälpa för vissa i kombination med terapi. Din läkare kan föreslå vilken medicin som skulle passa bäst för dig.

Vad förväntas av dig som patient?

Det är bäst att inte påbörja behandling för PTSD om du missbrukar droger eller genomgår en stor kris i livet. Din terapeut kan hjälpa dig att hantera dessa problem först och sedan hjälpa sig att arbeta med dina PTSD-symtom. Förutom detta behöver du vara villig prova terapi och att varje vecka ägna tid till att praktisera/öva det du lärt dig.