moln

Hälsoångest/Hypokondri

Hälso ångest: Fakta och tal

 • 0,8 % - 5 % av befolkningen har hälsoångest. 14 % har annat odifferentierade somatiskt lidande
 • Vid 25-50 % av läkar konsultationerna (i UK) så presenteras läkaren med symtom som inte har någon direkt fysisk grund.
 • Odiagnostiserad somatisk sjukdom vid efterundersökning: 20-75 % 1960, 13 % 1975, 3-5 % 1995, 0 % 1998. Frekvensen av feldiagnoser är nu lika med frekvensen av feldiagnoser vid somatisk sjukdom.
 • Patienten med multipla somatiska symtom fast somatiseringstillstånd, har inte mer fysiska sjukdomar än andra vid samma ålder. Det finns inget dokumenterat samband mellan fysiskt lidande och hypokondri.
 • Det finns inget samband mellan fysisk sjukdom och hypokondri eller medicinsk dödlighet. Inget högre dödstal
 • Ingen högre förekomst i familjen eller med tvilling. Utveckling: Stress, sjukdom, förlorat familjemedlem, sjukdomsrelaterad information.
 • Samma könsfördelning
 • Kan uppträda som ett förbigående problem, eller som mild eller svår hälsoångest

Negativa automatiska tankar: jag är allvarligt sjuk

Antaganden: Om jag får kroppsliga symtom så är det ett tecken på att det är något allvarligt fel på mig

Hållning: Det är förfärligt att vara sjuk

Regler och förväntningar ofta uttryckta i imperativ: Jag ska kunna förstå min kropp

Strategier: Jag skall försäkra mig om att jag inte känner något

Säkerhetsbeteenden

 • Söker försäkring: hos familj, vänner, läkare, på VC, specialister, undersökningar, labb, läser böcker, ser på TV om sjukdom
 • Undersöker/ skannar/ checkar av kroppen för förändringar och funktioner: känner efter, ser grundligt efter, tar puls och hjärtslag
 • Undgår: motion/ krävande fysisk aktivitet, pratar om/ läser om sjukdom. Försöker kontrollera sina tankar – låter bli att tänka på sjukdom
 • Räddar sig genom att (för att bevisa att man är sund och stark): att dyrka överdriven motion, äta vitaminer och asprin, att utföra ritualer/ övertro på tankegång, banka på bordet. Behandlar sig själv som svag, går och lägger sig, försäkrar sig att hjälp finns att tillgå.
 • Uppför sig som om man är sjuk, som en person som kollar sig överdrivet mycket – förändrar livsstil: ”jag har en sjuk kropp, jag behöver äta vitaminer – och ta medicin. Undviker fysisk aktivitet